Online Shop

Vrhunski rezultati traže vrhunsku ishranu


Od čega zavise zdravlje i rezultati kod sportista

       

Od pravilnog načina ishrane zavisi zdravstveno stanje sportista i rezultati koje oni postižu u toku takmičenja. Sportisti treba da vode računa o svojim nutritivnim potrebama i načinu ishrane pre, za vreme i posle treninga. Hranom se u organizam unose energija, hranljive i zaštitne supstance neophodne za rast, razvoj i regeneracuju, održavanje osnovnih životnih funkcija i za rad. Pravilna racionalnaishrana podrazumeva da postoji ravnoteža između onoga što organizam troši i onoga što se sa hranom u njega unosi. Kada je ishrana izbalansirana pravilnom kombinacijom namernica nije neophodno dodavanje sintetičkih koncentrata, proteina, vitamina i soli. Nepravilna ishrana smanjuje takmičarske sposobnosti, a s obzirom na napore koje organizam čini, može da dovede i do oboljenja, naročito kod mladih osoba koje su još u periodu rasta i razvoja.

Osnovne karakteristike ishrane sportista

•Sportisti imaju veće energetske potrebe od potreba osoba istih godina, pola, telesne težine i visine koje se ne bave sportom 
•Zbog intenzivnog mišićnog rada, nagomilavanje metaboličkih produkata kisele reakcije dovodi do smanjenja alkalne rezerve u krvi i tkivima, te dolazi do smanjenja funkcionalnih sposobnosti organizma; 
•Takmičenje je praćeno velikim gubitkom vode i mineralnih soli, naročito natrijum-hlorida i vitamina, pa su zbog toga potrebe organizma za vodom, mineralnim solima i vitaminima povećane u fazi aktivnog treninga i takmičenja. 

Sаčuvаti zdrаvljе sportista mоžе sаmо pоd uslоvоm dа pоtpunо zаdоvоljаvа svоје fiziоlоškе pоtrеbе zа еnеrgiјоm i hrаnljivim mаtеriјаmа, kоје kоristi оrgаnizam zа stvаrаnjе ćеliја, оrgаnа i tkivа. Tkivа nаšеg оrgаnizmа sе stаlnо оbnаvljајu. Ćеliје kоје su uništеnе u prоcеsu mеtаbоlizmа zаmеnjuјu sе nоvim, zbоg tоgа sе u оrgаnizаm stаlnо mоrајu unоsiti u pоtrеbnој kоličini svе nеоphоdnе mаtеriје. 

Nаučnici su nаšli idеаlаn, bеzоpаsаn i sigurаn put učvršćеnjа zdrаvljа upotrebom Vision biоlоški аktivnih dоdаtaka uz ishrаnu, čiје kоrišćеnjе оmоgućava dа sе dоpuni nеdоstаtаk hrаnljivih mаtеriја u svakodnevnimobrocima. Bоgаtа ishrаnа kоја zаdоvоljаvа dnеvnе pоtrеbе organizma nеоphоdnim mаtеriјаma imа u sеbi i mоćni еnеrgеtski pоtеnciјаl u оbliku proteina, ugljеnihhidrаtа i mаsnih kisеlinа.

Zbog čega je Vision bolji od svih drugih proizvoda za sportiste na tržištu?

Ključna razlika između Vision i ostalih fitoproizvoda na svetskom tržištu jeste efikasnost. Ona iznosi čak 97–98% a proizilazi iz revolucionarnog načina proizvodnje. Jedinstvena tehnologija kriodrobljenja koja se koristi prilikom proizvodnje biološki aktivnih dodataka Vision, omogućava očuvanje korisnih svojstava biljnih komponenata i ne ubija blagotvorne sokove trava. Uz čašu vode i Vision kapsulama svojim ćelijama ste ponudili maksimum mineralno vitaminskog kompleksa a one uzimaju ono što im je potrebno. Sa neophodnim vitaminima i mineralima unosi se još 70 drugih neophodnih mikronutrienata. 

Vodeći specialisti Instituta ishrane Ruske Akademije Medicinskih Nauka koji se bave kliničkim eksperimentalnim delom medicinskih istraživanja primene proizvoda u sportskoj praksi doneli su sledeći zaključak: Proizvodi VISION NE SADRŽE prisutne komponente DOPINGA. Vision proizvodi nisu doping. 

SVI PROIZVODI Kompanije ovladavaju širokim spektrom profilaktičkog, opšteokrepljujućeg dejstva, povećavaju radnu sposobnost, smanjuju i otklanjaju umor, obezbeđuju priliv snage i životne energije (povećanje životnog tonusa), tolerantnost na fizički napor - izdržljivost, otpornost prema štetnim efektima životne sredine i obezbeđuju čoveku da dostigne maksimalno visoke rezultate u svojoj delatnosti. 

Da li je moguće povećati sportske rezultate primenom bioško aktivnih komponenata u ishrani? DA! Kvalitet i režim ishrane sportista ima isti cilj kao i proces treninga, a to je postizanje što veće kondicije i izdržljivosti organizma kako bi se postigli što bolji rezultati u sportskim nadmetanjima. 

  • sswimmer

Glavni zadatak ishrane je postizanje što veće kaloričnosti koja će moći da isprati veliki gubitak i potrošnju energije. Zbog toga ishrana mora da bude odlično izbalansirana. Hrana sportista mora da bude što kaloričnija, ali pored kalorija mora da sadrži dovoljnu količinu vitamina, makro i mikro elemenata neophodnih za preradu kalorija u energiju. Takođe i da obezbede normalan rad svih sistema organizma.

  • sgym

Primena proizvoda VISION obezbeđuje: 

1.Poboljšanje opšteg tonusa i sportske forme 
2.Povećanje energije 
3.Povećanje fizičke snage i izdržljivosti 
4.Smanjenje pojave bolova i zapaljenskih procesa 
5.Povećanje koncentracije i pažnje 
6.Poboljšanje psihološkog stanja 

Pravilna primena prirodnih suplemenata VISION pomoći će sportistima da optimizacijom svoje ishrane omoguće sebi visoka sportska dostignuća. 

Veštački vitamini i anabolni stereoidi

Na osnovu mnogih ispitivanja utvrđeno je da upotreba anabolnih stereoida izaziva teške posledice: pojavu akni, opadanje kose, pojavu edema (nagomilavanje vode i gasova u telu), abnormalan rast grudi kod muškaraca i dece. Budući da su anabolni stereoidi sintetički hormoni njihovo unošenje u organizam ugrožava normalnu proizvodnju prirodnih hormona i menja njihovu funkciju. 

Povećana koncentracija anabolnih stereoida u krvi umanjuje proizvodnju testosterona kod muškaraca, što dovodi do umanjivanja testisa kao i do smanjene proizvodnje spermatozoida. Istovremeno, oni povećavaju proizvodnju ženskih hormona u organizmu što uzrokuje povećavanje grudi kod muškarca. 

Oštećenje i rak jetre, povećanje krvnog pritiska, bolesti srca, prerana arterioskleroza, poremećaji imunološkog sistema, rak prostate, uvećana ili umanjena seksualna potencija, krvarenje iz nosa, poremećeno spavanje i noćne more - samo su neki od niza pratećih simptoma za koje je do sada ustanovljeno da nastaju kao posledica uzimanja anabolnih stereoida. 

  • sxxla2

Sintetički preparati oštećuju organizam

  • simagesCAZMEY2H

  • ssintetika

Najnovija istraživanja pokazuju da je za dobre rezultate u sportu, pored određenog režima u ishrani potreban dodatni tretman u smislu pojačanog unosa vitamina, minerala kao i niza hranljivih komponenata sadržanih u prirodnim biološko aktivnim dodacima VISION koji omogućuju bolje funkcionisanje organizma u uslovima povećanog fizičkog napora.

  • ssport_1

  • ssport 5

  • ssport 2

  • ssport 4

Vrhunski sportisti bi trebali da preventivno koriste sledeće Vision prirodne suplemente, da bi maksimalno produžili svoje aktivno bavljenje sportom: 

Chromevital+BeeskAntiox+LaminStalon NeoEnjoy NTPax+ forteHiperLifepac SeniorNutrimax+OsteosanumMegaBrain o flexVanilla ShakeChocolate ShakeEnjoy NT gelVinexCardio DriveD4X Get Active

Povezani tekstovi: Aktivan životni stil i sport bez porazaSportisti čuvajte svoje zgloboveGrčevi i spazam.

                                                                                                                  Nazad↑