Online Shop

Kriterijumi kvaliteta

Proizvodi Kompanije Vision su u skladu sa strogim standardima kontrole kvaliteta. Proizvodi su prošli klinička ispitivanja i nakon sedmogodišnjeg ispitivanja dokazano je da su proizvodi Kompanije Vision 100% prirodni i potpuno bezopasni bez neželjenih efekata i kontraindikacija. Proizvodi i kozmetička sredstva Vision proizvode se u uslovima koji potpuno odgovaraju normama GMP standarda.

Sertifikati

GMP Logo GMP Certified Producer — Međunarodni GMP standard (Good Manufacturing Practice) farmaceutskih preduzeća određuje parametre svake proizvodne etape. Sve što se proizvodi pod brendom Vision, je sertifikovano po GMP standardu.

Logo ISO 22000 BUREAU VERITAS Certification. Međunarodna grupa koja je specijalizovana za pregled, analizu, reviziju i sertifikaciju proizvoda, infrastrukturu i sistem upravljanja u skladu sa normativnim i dobrovoljnim standardima. Bureau Veritas je sprovodio sertifikaciju proizvodne baze Vision u skladu sa normama ISO 22000 čime je Vision prvi dobio navedeni standard proizvodnje dijetetskih suplemenata. 

  • sgmp.jpg

Univerzalni međunarodni simboli

Logo DER GRÜNE PUNKT (Zelena tačka) — međunarodni znak podrške proizvođaču za utilizaciju i pakovanje. Logo pokazuje zainteresovanost Kompanije za ekološke delatnosti i promovisanje reciklaže. Takođe označava pakovanja koja su od bezopasnih materijala. 

Logo EU Agriculture — primenjuje se za obeležavanje pakovanja organskih proizvoda uzgajanih bez korišćenja hemijskog đubriva. 

Logo „Ne sadrži GMO“ — potvrđuje proizvođačku specifikaciju o odsutstvu genetski modifikovanih organizama (GMO) u proizvodu. Dozvola za korišćenje znaka na pakovanju proizvoda se reguliše zakonom države. Proizvodi koje Kompanija Vision predlaže za upotrebu su podvrgnuti proveri, u skladu sa posebnim standardima, poznatim kao „matrica kriterijuma“ Vision kvaliteta što garantuje odsutstvo GMO u sastavu Vision proizvoda. 

  • sgmp2.jpg


Simboli filozofije Izbor Odličnog Zdravlja kompanije Vision

Logo ALL NATURAL Under my commitment Dmitry Buriak — lični znak Predsednika Kompanije koji označava ličnu odgovornost Predsednika pred potrošačima i garantuje prirodno poreklo svih komponenti koje ulaze u sastav proizvoda u skladu sa matricom kriterijuma kvaliteta Vision. 

Logo LIFE QUALITY PROTECTION je svedočanstvo povećane pažnje Kompanije prema kvalitetu života svojih klijenata, odražava privrženost filozofiji Izbor Odličnog Zdravlja. 

Logo FAMILY ECOLOGY NATURE WELLNESS — briga Kompanije o ekologiji porodice, izražava suštinu kontaktologije (nauke o kontaktima) i filozofiju Izbor Odličnog Zdravlja u harmoniji sa Strategijom razvoja 2010-2015. 

  • sgmp3


Partneri Kompanije

Logo Vision DEM4 Laboratory — naučno-istraživačke laboratorije Vision DEM4. 

Logo Association of Lithuanian Chamber of Commerce, Industry and Crafts — grb Litvanske trgovačko-industrijske asocijacije čiji je član Kompanija Vision od 1996. godine. 

Logo Kaunas University of Medicine — grb Kaunaskog medicinskog univerziteta u čijoj saradnji, sa vodećim stručnjacima laboratorije DEM4, se sprovode istraživanja i klinička ispitivanja proizvoda Vision. 

  • sgmp4.jpg


Simboli o korišćenoj tehnologiji i osobinama sastojaka

Logo CRYO Cryogrinding Technology —196C — označava kriodrobljenje koje se koristi u proizvodnji — drobljenje sirovine na niskim temperaturama u atmosferi neutralnog gasa azota. Tehnologija se primenjuje u proizvodnji Vision proizvoda pri čemu se čuvaju korisna svojstva biljnih komponenata i postiže se efekat žive ćelije. 

Logo 5 antioxidant Ingredients – koristi se na pakovanju fito tonika iFly i označava postojanje prirodnog antioksidanta u sastavu svakog fito tonika — ekstrakta jedne od pet legendarnih biljaka: zlatnog korena, žen-šena, ginkgo bilobe, mate i guarane.

  • sgmp5.jpg


Logoi socijalnih projekata i inicijativa

Logo MISSIA Charity foundation —dobrovoljni fond MISSIA. Kompanija Vision podržava rad Fonda i njegove inicijative za pomoći dečijim domovima u Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, Litvaniji, Jermeniji, Uzbekistanu i Kazahstanu. 

Logo PANDA – Fond uzgoja i izučavanja pandi. Kompanija Vision ima starateljstvo nad dva mladunca gigantske pande, koje žive u nacionalnom parku u Čengdu — administrativnom centru provincije Sečuan. 

Logo PINK RIBBON — međunarodni znak društvenih i privatnih inicijativa koje su usmerene na borbu sa onkološkim oboljenjima dojke. Kompanija Vision podržava ovaj pokret. 

  • sgmp6.jpg